Parkeerregulering 2.0 (zie projecten)
Voorstel fietstunnel te Oudheusden
Parallelweg 2e fase, 's-Hertogenbosch
Voorstel doortrekking Halve Zolenroute, Gemeente Heusden
Aanleg VOP te Drunen
Ongelijkvloerse kruispuntoplossing te 's-Hertogenbosch

AchtergrondPersoonlijk
Door de genoten studies City Planning en Mobiliteit, samen met mijn werkervaring, heb ik mijn passie voor het vak verkeer en vervoer en de daarbij behorende materie verder ontwikkeld. Ik heb een frisse kijk op de wereld, waaraan ik vanuit mijn passie een wezenlijke bijdrage wil leveren. Persoonlijk staat voor mij leefbaarheid en kwaliteit van het leven centraal. Ik ben van mening dat als je verkeerskundige bent, je bezig bent met mensen en vóór mensen. Groei is een prachtig fenomeen, maar ik vind dat het denken in termen van groei nooit de insteek mag zijn in mijn vakgebied. Dit betekent dat ik altijd voor kwaliteit ga en dat straalt mijn werk uit.

Personalia

Naam
Titulatuur
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Rijbewijs

F.A.P. (Frank) van Weert
Ing. (BBE, Bachelor of Built Envorinment)
26 oktober 1988
's-Hertogenbosch
Man
Nederlandse
Ongehuwd
AM & B

Opleidingen

sep. 2009 – jul. 2012
feb. 2009 – jul. 2009


sep. 2005 – jul. 2009


sep. 2003 – mei. 2005
sep. 2001 – jul. 2003

Internationale Hogeschool NHTV Breda
Mobiliteit (voorheen: Verkeerskunde), met diploma afgesloten
Doorstroomcursus verkort HBO-traject, cursus behaald

Regionaal Opleidingscentrum Tilburg
City Planning (Stedebouw & Verkeer), met diploma afgesloten

d'Oultremontcollege te Drunen
VMBO theoretische leerweg, met diploma afgesloten
HAVO

Historisch overzicht

feb. 2012 – jun. 2012
sep. 2011 – feb. 2012jul. 2011 – sep. 2011

sep. 2010 – dec. 2010
jun. 2010 – sep. 2010apr. 2011 – jul. 2011


feb. 2009 – jul. 2009


aug. 2008 – feb. 2009

jul. 2008 & dec. 2008


jun. 2007 – aug. 2007

jan. 2007 – jun. 2007


aug. 2007 – dec. 2007


aug. 2006 – dec. 2009

Empaction B.V. te Eindhoven
Afstudeerstage Verkeerskunde (moderne en goedkopere uitvoeringsvariant t.a.v. betaald parkeren in woongebieden)
Afstudeerrapport genomineerd voor de "Ed de Groot-prijs" 2012

R&L Consultants B.V. te Giessen
Ontwerp- en tekenwerk (verkeer en civiele techniek)
Nulurencontract tijdens studie

Gemeente Heusden (afd. Ontwerpbureau Openbare Ruimte)
Verkeerskundig medewerker (verkeersbesluiten, beleid etc.)
Vakantiewerk ná stageperiode
Stage Verkeerskunde (opstellen fietsbeleidsplan 2020)
Verkeerskundig medewerker (verkeersbesluiten, beleid etc.)
Vakantiewerk vóór stageperiode

Gemeente 's-Hertogenbosch (afd. Openbare Ruimte en Verkeer)
Stage Verkeerskunde (integrale ontwerpopdracht)

Gemeente Waalwijk (afd. Ontwerp, Beheer Openbare Ruimte)
Afstudeerstage City Planning (opstellen parkeernormennota)

Heijmans N.V. (afd. Intra Techniek & afd. Grootschalig)
Ontwerper/tekenaar gestuurde boringen, op afroepbasis
Nulurencontract tijdens studie
Ondersteunende kracht tekenwerk (spoorzone Delft en N302)

Breijn B.V. (Stedelijke Infra)
Ontwerper/tekenaar
Vakantiewerk ná stageperiode
Stage City Planning (werkstage, verkeerskundige achtergrond)

Royal HaskoningDHV (afd. Stad en Landschap)
Stage City Planning (werkstage, stedebouwkundige achtergrond)

Groenlicht B.V. te Tilburg en adviesbureau Exante te Tilburg
Diverse verkeerskundige veldonderzoeken
Werk of afroepbasis

Vrijwilligerswerk

jan. 2013 – heden

Veilig Verkeer Nederland (afdeling Heusden)
Beginnend bestuurslid
Computerervaring

AutoCAD
Adobe Photoshop, Indesign & Acrobat
Google Sketchup
COCON
S-Paramics (beginner)
Verder bekwaam met Word/Excel/Powerpoint

Persoonlijke artikelen
Durf jij te denken in schaalverkleining? (januari 2012), lees artikel
Transitie, hoe kunnen we er naar (leren) kijken? (oktober 2011), lees artikel

Referenties
Op aanvraag.
Afhankelijk van uw vraagstuk kan ik u een gepaste referentie sturen.